เกี่ยวกับเรา

About Us

 

สำหรับบางคนที่ติดความรัก ถึงกับต้องขายทรัพย์สินภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าบ้าน จะได้ไม่แย่มาก จะได้ไม่เสียเวลาไม่เสียสุขภาพ การที่จะทำให้จิตใจสงบคือการนั่งสมาธิ เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญตักบาตร ทำทานฝึกการให้คนอื่น จิตใจจะได้สงบ การดึงตัวเองให้ออกจากอบายมุขเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะเป็นการช่วยตัวเองและถ้าชักชวนคนอื่นก็จะเป็นเรื่องที่หน้ายกย่อง ดีกว่านำเงินไปเล่นบาสเก็ตบอล พระอาจารย์พูดต่อไป